آخرين مهلت تحويل اتاق خوابگاههاي دانشجويي

بدين وسيله به اطلاع مي رساند آخرين مهلت براي دانشجوياني که خوابگاه به آنان تعلق گرفته است(دانشجويان 98 و ماقبل آن)  روز چهارشنبه مورخ 10/7/ 98 تا ساعت 13 عصر مي باشد.

لذا دانشجوياني که تا تاريخ فوق براي تحويل گرفتن خوابگاه به مسئولين خوابگاه ها مراجعه نکنند به عنوان دانشجوي انصرافي تلقي شده و به جاي آنها دانشجويان واجد شرايط ديگر جايگزين خواهند شد.

اداره خوابگاه هاي دانشجويي دانشگاه گيلان

   
فرستنده : اداره خوابگاه ها
   
تعدادمشاهده : 218 بار
تاریخ ارسال : 10 مهر سال 1398