قابل توجه دانشجويان کارشناسي ورودي سال 98 جهت تکميل فرم کارنامه سلامت

 

اطلاعيه

بسمه تعالي

 

اطلاعيه

 

 

کارنامه سلامت

 ويژه دانشجويان کارشناسي ورودي سال 98 دانشگاه گيلان

مراحل اجراي طرح کارنامه سلامت توسط دانشجويان :

1-  با مراجعه به لينک کارنامه سلامت روان(http://portal.saorg.ir/mentalhealth) و سلامت جسم (https://portal.saorg.ir/physicalhealth)  نسبت به تکميل آنها اقدام نمايند.

2-   پس از تکميل فرم، خروجي کارنامه سلامت جسم و روان  را پرينت گرفته و براساس زمانبندي  زير به مرکز مشاوره و درمان دانشگاه مراجعه نمايند.

3-  بعد از اتمام فرآيند کارنامه سلامت، فرم تاييد شده را  به آموزش دانشکده تحويل دهند.

* دانشجويان دانشکده فني مهندسي شرق گيلان خروجي کارنامه را در محل دانشکده تحويل دهند.

جدول زمانبندي حضور دانشجويان در مرکز مشاوره و درمان

دانشکده

تاريخ

معماري و هنر

13 و 14 مهرماه

مکانيک

13 و 14 مهرماه

فني

15 و 16 مهرماه

تربيت بدني

20 و 21 مهرماه

علوم انساني

24،23،21،20،17مهرماه

کشاورزي

22 و 30 مهرماه

علوم پايه و رياضي

28 و 29 مهرماه

منابع طبيعي

30 مهرماه

شرق گيلان

19 آبان ماه

 

 


                                                                                                                                                                                  مرکز مشاوره و درمان دانشگاه

   
فرستنده : مرکز مشاوره
   
تعدادمشاهده : 2296 بار
تاریخ ارسال : 3 مهر سال 1398