قابل توجه دانشجوياني که نسبت به تمديد و انصراف اقدام نکرده اند

دانشجوياني که تاکنون نسبت به تمديد يا انصراف از خوابگاه براي نيمسال دوم 98-97 اقدام نکرده اند فقط در ساعت اداري روز سه شنبه 97/10/25 فرصت دارند براي جلوگيري از مشکلات ناشي از عدم تمديد خوابگاه، از طريق سامانه خدمات الکترونيک دانشگاه گيلان به آدرس: http://stu.guilan.ac.ir  نسبت به تمديد يا انصراف اقدام نمايند.

دانشجوياني که براي نيمسال آينده، قصد تمديد خوابگاه را ندارند با مراجعه به سامانه مذکور و ثبت انصراف خود از سکونت در نيمسال آينده تا تاريخ 97/11/25 به مسئول خوابگاه خود براي تحويل اتاق و تسويه حساب خوابگاه اقدام نمايند.

(دانشجويان محترم توجه داشته باشند مهلت فوق تمديد نخواهد شد)

                                                           

   اداره خوابگاههاي دانشجويي دانشگاه گيلان

   
فرستنده : اداره خوابگاهها
   
تعدادمشاهده : 816 بار
تاریخ ارسال : 23 دي سال 1397