آخرين مهلت تمديد سکونت و انصراف از سکونت در خوابگاه دانشجويي براي نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

                                     اطلاعيه  تمديد                                         97/10/16

آخرين مهلت تمديد سکونت و انصراف از سکونت در خوابگاه دانشجويي براي نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

با توجه به درخواست بسياري از دانشجويان ساکن خوابگاه، آندسته از دانشجوياني که در نيمسال دوم قصد تمديد سکونت ويا انصراف از خوابگاه را دارند صرفا در روز چهارشنبه مورخ 97/10/19  فرصت دارند با مراجعه به سامانه خدمات الکترونيک معاونت دانشجويي دانشگاه گيلان به نشاني:  http://stu.guilan.ac.ir  نسبت به تمديد يا انصراف از خوابگاه اقدام نمايند.

توجه:

  1. دانشجوياني که متقاضي انصراف از خوابگاه در نيمسال دوم تحصيلي 98-97 هستند، بايد پس از ثبت انصراف در سامانه، حداکثر تا تاريخ 97/11/5  به مسئول خوابگاه خود مراجعه تا انصرافشان مورد تاييد قرار گيرد.
  2. دانشجوياني که متقاضي تمديد نيمسال دوم سکونت در خوابگاه هستند، پس از ثبت تمديد و تاييد آن از سوي اداره خوابگاه ها، بايد از فرم اسکان خود 2 نسخه چاپ کرده و به مسئول خوابگاه مربوطه ارائه نمايند.

تذکر-  دانشجوياني که داراي شرايط زير هستند، مجاز به تمديد سکونت در خوابگاه نبوده و بايد تا تاريخ   97/11/5 با مسئول خوابگاه مربوطه تسويه حساب و خوابگاه را تخليه  نمايند.

الف . دانشجوياني که اجاره بهاي خوابگاه را پرداخت نکرده اند.

ب. دانشجوياني که تا پايان نيمسال اول (98-97) فارغ التحصيل خواهند شد.

ج. دانشجوياني که به هر دليل از قبيل انتقال، مهماني در دانشگاه هاي ديگر، مرخصي تحصيلي و غيره در نيمسال دوم در خوابگاه حضور نخواهند داشت.

  1. دانشجوياني که نسبت به تمديد يا انصراف اقدام ننمايند، حق هيچ گونه اعتراضي در خصوص جرائم مربوطه و جايگزيني دانشجويان جديدالورود به جايشان را نخواهند داشت.

ضمناً، دانشجوياني که اتاق خود را تحويل مي دهند و تسويه حساب مي نمايند، در صورت نياز براي پي گيري امور آموزشي خود به مدت يک هفته از شروع نيمسال دوم مي توانند به همراه هم اتاقي هاي خود، با مراجعه به اداره خوابگاه ها يا مسئولين خوابگاه هاي مربوطه  براي همان اتاق مجوز اسکان موقت دريافت نمايند.

ضمنا" دانشجويان گرامي مي توانند جهت پاسخ گويي به سوالات با شماره تلفن هاي                   8-33690274-013 داخلي 2022 ، 2024 و 2034  اداره خوابگاه ها تماس حاصل فرمايند.

اداره خوابگاه هاي دانشجويي دانشگاه گيلان

   
فرستنده : اداره خوابگاه
   
تعدادمشاهده : 957 بار
تاریخ ارسال : 18 دي سال 1397