بروز رساني اطلاعات دانشجويان خوابگاهي در سامانه بوستان

دانشجويان ساکن  کليه خوابگاههاي دانشگاه گيلان موظف هستند از روز شنبه 19 آبان تا 25 آبان اطلاعات خود را در سامانه بوستان (http://stu.guilan.ac.ir ) به شرح زير کامل نمايند.

  1. فرم اطلاعات دانشجوئي
  2. پرسشنامه دانشجوئي
  3. تصوير پرسنلي جديد دانشجو (با حجم KB 100 و فرمت JPG)
  4. فعال کردن کارت دانشجويي با مراجعه حضوري به سرپرستي خوابگاه

شايان ذکر است به دليل راه اندازي گيت هاي ورود و خروج در خوابگاههاي بنت الهدي و ميرزا کوچک خان از  ورود دانشجوياني که اطلاعات خود را در سامانه معاونت دانشجويي کامل نکرده باشند جلوگيري به عمل خواهد آمد.

در صورتي که دانشجويان محترم سوالي در اين خصوص داشته باشند مي توانند به سرپرستان خوابگاه بنت الهدي و ميرزا کوچک مراجعه نمايند.

 

اداره خوابگاه هاي دانشجويي دانشگاه گيلان

   
فرستنده : اداره خوابگاهها
   
تعدادمشاهده : 956 بار
تاریخ ارسال : 15 آبان سال 1397