درخواست سکونت در خوابگاه ها به صورت مازاد برظرفيت

دانشجوياني كه تقاضاي استفاده از خوابگاه را به صورت مازاد برظرفيت را دارند،      مي توانند از تاريخ 1397/07/15 تا تاريخ 1397/07/18 از طريق سامانه خدمات دانشجويي معاونت دانشجويي دانشگاه گيلان  به آدرس:http://stu.guilan.ac.ir  با توجه به موارد زير اقدام به ثبت درخواست خود نمايند.

1-   ابتدا با نام كاربري و كلمه عبور وارد سامانه خدمات دانشجويي شويد.

2-   پس از ورود به سامانه خدمات دانشجويي از منوي سمت راست (درخواست عضويت مازاد در خوابگاه) را انتخاب نماييد.

3-   پس از مطالعه و تاييد فرم،گزينه ارسال را انتخاب نماييد.

4-   سپس  گزينه هاي خوابگاه ، بلوك و اتاق را انتخاب نموده و در خواست خودرا ثبت كنيد.

5-   پس از ثبت درخواست، اعضاي اتاق مورد نظر مي بايست با نام كاربري و رمز خود واردسامانه شده و از منوي سمت راست ( درخواست هاي رسيده عضويت مازاد  ) عضويت شما را در اتاق خود تاييد نمايند.

6-   24 ساعت بعد از تاييد اعضاي اتاق و تاييد نهايي از سوي اداره خوابگاه ها، از فرم سكونت دو نسخه پرينت تهيه كرده و جهت اسكان  به مسئول خوابگاه مربوطه مراجعه نماييد.

7-  مهلت درخواست ظرفيت مازاد تاپايان وقت اداري مورخ 1397/07/18 مي باشد.

توجه: ظرفيت اتاق مورد نظر بايد تکميل بوده و مورد تاييد همه اعضاي اتاق قرارگيرد.

 

اداره خوابگاه هاي دانشجويي دانشگاه گيلان

   
فرستنده : اداره خوابگاهها
   
تعدادمشاهده : 921 بار
تاریخ ارسال : 15 مهر سال 1397