تخليه خوابگاههاي دانشجويي

                 

                           اطلاعيه        1397/03/23

تخليه خوابگاههاي دانشجويي

 

بدينوسيله توجه دانشجويان گرامي را به نکات زير جلب مي کنيم :

  1. فعاليت خوابگاههاي دانشجويي دانشگاه تا روز چهارشنبه 1397/04/06خواهدبود.
  2. قبل از ترک خوابگاه نسبت به نظافت كلي (اتاق،تراس وكمدها  ) تسويه حساب داخلي و تحويل کليداتاق ، با مراجعه به مسئول خوابگاه  اقدام نماييد.
  3. يخچال ها را كاملاً تميز و خشك نموده درب آن را باز گذاشته و دو شاخه آن را از پريز خارج نماييد.
  4. قبل از ترك اتاق، پنجره و درب بالكن ها را بسته و لامپ ها و ديگر وسايل برقي  را خاموش کنيد.
  5. مسئول هراتاق (آخرين نفرهر اتاق) مسئوليت تسويه حساب کلي اتاق را برعهده دارد.
  6. بديهي است پس از تاريخ مقرر تردد دانشجويان در خوابگاهها ممنوع خواهد بود.(به استثناء دانشجويان تحصيلات تکميلي داراي مجوز تابستان).
  7. دانشجويان مي توانند وسايل شخصي خود را داخل گوني هاي سربسته به صورت مرتب قرار داده مشخصات خود را بر روي آن ياد داشت و به انبار خوابگاه تحويل داده و رسيد دريافت نمايند.     " بقيه وسايل اضافي موجود در اتاقها به عنوان وسايل اسقاطي تلقي شده، جمع آوري و معدوم خواهند شد ‏."

توجه:

  1. از قراردادن اشياء قيمتي در داخل گوني اكيداً خودداري نماييد، در صورت مفقود شدن اشياء قيمتي مسئوليت آن بعهده شخص دانشجو خواهد بود.
  2. در صورت عدم تحويل اتاق و تسويه حساب داخلي خوابگاه تا تاريخ مقرر، هرگونه مسئوليتي به عهده دانشجو بوده و مسئولين خوابگاه ها موظفند بر اساس ضوابط و مقررات عمل نمايند. همچنين درخواست خوابگاه دانشجوياني که اتاق خود را تحويل نداده اند و تسويه حساب نکرده اند و متقاضي خوابگاه در سال آينده هستند قابل بررسي نخواهد بود.
  3. دانشجويان مقطع کارشناسي که در ترم جاري فارغ التحصيل مي شوند مي توانند با مراجعه به دفتر معاونت آموزشي دانشکده و ارسال تاييديه توسط معاونت محترم آموزشي به مديريت دانشجويي دانشگاه ، تا پس از برگزاري جشن فارغ التحصيلي در خوابگاه حضور داشته باشند.

اداره خوابگاههاي دانشگاه گيلان

 

   
فرستنده : اداره خوابگاهها
   
تعدادمشاهده : 690 بار
تاریخ ارسال : 28 خرداد سال 1397