مرکز مشاوره دانشگاه گيلان بعنوان «مرکز مشاوره نمونه کشوري» در سال 96 انتخاب شد.

در بيست و نهمين گردهمايي روساي مراکز مشاوره کشور ، مرکز مشاوره دانشگاه گيلان بعنوان «مرکز مشاوره نمونه کشوري» در سال 96 انتخاب شد.

بيست و نهمين گردهمايي روساي مراکز مشاوره دانشجويي دانشگاههاي سراسر کشور در دانشگاه اميرکبير برگزار گرديد . در اين گردهمايي مسئولين سازمان امور دانشجويان ، مدير کل دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم و روساي مراکز مشاوره دانشگاههاي کشور حضور داشتند ، مرکز مشاوره دانشگاه گيلان بعنوان «مرکز مشاوره نمونه کشوري» در سال 96 انتخاب شد. ياد آوري مي شود مرکز مشاوره دانشگاه گيلان سالهاي 87 ، 90، 91 و 94 بترتيب بعنوان «مرکز مشاوره فعال کشوري» ، «مرکز مشاوره فعال منطقه 3 » و «مرکز مشاوره فعال کشوري» از بين مراکز مشاوره دانشجويي وزارت علوم انتخاب شده بود.

 

   
فرستنده : مرکز مشاوره
   
تعدادمشاهده : 660 بار
تاریخ ارسال : 2 اسفند سال 1396