10 بهمن مهلت ارسال آثار فراخوان طراحي آرم دانشگاه عاري از دخانيات و پيشگيري از مصرف مواد همراه با جوائز ارزنده

فراخوان طراحي آرم دانشگاه عاري از دخانيات و پيشگيري از مصرف مواد |

دانشگاه عاري از دخانيات و پيشگيري از مصرف مواد  برنامه جامع و چند وجهي است که برخي از اهداف آن عبارتند از :

 1. ايجاد محيط ايمن و سالم در دانشگاه
 2. اشاعه و گسترش فرهنگ پيشگيري از مصرف دخانيات و مواد در دانشگاه
 3. افزايش سطح دانش و آگاهي در خصوص عوارض و پيامد هاي مصرف دخانيات و مواد
 4. به کارگيري و تقويت نيروها و منابع دانشجويي در جهت پيشگيري از مصرف دخانيات و مواد
 5. توانمند سازي رواني – اجتماعي دانشجويان ، کارکنان و اساتيد در مقابله با مصرف دخانيات و مواد

معيارهاي طراحي آرم

 1. آرم طراحي شده بخشي از آرم دانشگاه گيلان را در برگيرد
 2. ديدگاه مصرف مواد و دخانيات تهديد کننده سلامتي است را انعکاس دهد
 3. بيانگر تلاش هاي برنامه دانشگاه عاري از دخانيات و پيشگيري از مصرف مواد باشد.
 4. آرم طراحي شده بر اصول سادگي ، زيبايي ، گويايي ، جامعيت ، پويايي ، عدم تشابه و رعايت ساير اصول طراحي استوار باشد .
 5. آرم با دقت حداقل ??? dpi باشد. از هر آرم بايد در ابعاد متناسب  با دقت بالا دو فايل رنگي و سياه و سفيد تهيه گردد .
 6. ارسال آثار حداکثر تا ?? بهمن ?? به دبيرخانه دانشگاه عاري از دخانيات و پيشگيري از  مصرف مواد به آدرس ايميل    Moshaver70@Guilan.ac.ir  .
 7. به اثر پذيرفته شده ربع سکه آزادي اهداء مي شود .
 8. از بين کليه آثارارسالي هم، به سه اثر نيز به قيد  قرعه هديه اهدا خواهد شد

 

 

   
فرستنده : مرکز مشاوره
   
تعدادمشاهده : 1291 بار
تاریخ ارسال : 27 دي سال 1396