شرايط و مهلت ثبت نام خوابگاه در نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

                                                      اطلاعيه                                    19/10/96

شرايط و مهلت ثبت نام خوابگاه در نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

دانشجويان روزانه متقاضي سکونت در خوابگاه هاي دانشجويي در نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96 مي توانند از تاريخ  27/10/96  تا  7/11/96 به شرح زير و به صورت الکترونيکي  با مراجعه به سامانه  خدمات الکترونيک معاونت دانشجويي دانشگاه گيلانhttp://stu.guilan.ac.ir    نسبت به ثبت نام و درخواست خوابگاه اقدام نمايند.

 نحوهء ورود به سامانهي الکترونيکي

  1. نام کاربري:  شماره دانشجويي
  2.   رمزعبور: كد ملي دانشجو 
  3.  عدد صفر از اول کد ملي حذف شود و کد ملي بدون صفرهاي اول آن نوشته شود.
  4. از منوي سمت چپ انجام مراحل ثبت نام، تکميل فرم هاي دانشجويي و ارسال تصاوير ( فقط مراحل شش گانه ) انجام  شود و نيازي به هيچ گونه فرم تعهد محضري نيست .
  5. پس از ورود به گزينه درخواست خوابگاه، تکميل فرم هاي مربوطه، اسکن و الصاق مدارک لازم و دريافت کدپيگيري . اين کد به منزله اتمام و تکميل ثبت نام خواهد بود.

توجه :

الف – باتوجه به محدوديت ظرفيت خوابگاه هاي دانشگاه گيلان اين مرحله فقط به عنوان ثبت نام اوليه متقاضيان خوابگاه است و پس از بررسي درخواست ها و براساس اولويت ها، اسامي پذيرفته شدگان خوابگاه متعاقبا" از طريق سامانه فوق و بخش دريافت پيام اعلام مي گردد .

ب – كليه دانشجويان بايد فرم الكترونيكي درخواست خوابگاه را تكميل نمايند و مدارك لازم را اسكن و الصاق کنند . درصورت عدم ارسال مدارک ، تقاضاي خوابگاه قابل بررسي نخواهد بود .

ج - دانشجويان پذيرفته شده در دانشکده فني شرق گيلان از درخواست خوابگاه خودداري نمايند.

تذكرات :

  1.  بعد از تاريخ  3/11/96  سامانه  مذكور بسته مي شود  و ثبت نام به عمل نخواهد آمد.
  2. دانشجوياني كه خوابگاه به آنان تعلق نمي گيرد و مجاز به ثبت نام نيستند، عبارتند از :

دانشجويان دوره هاي شبانه (نوبت دوم)، پرديس بين الملل، مهمان، انتقالي و بومي درجه 1 ( تا شعاع 50 کيلومتري شهررشت ).

  1.   به دانشجوياني که در سامانه صندوق رفاه در مقاطع قبل بدهي معوقه دارند، خوابگاه تعلق نمي گيرد ( ويژه دانشجويان مقاطع ارشد و دکتري ).

در ادامه دانشجويان فوق بايد قبل از درخواست خوابگاه، جهت پرداخت بدهي معوقه از طريق پورتال دانشجويي صندوق رفاه http://bp.swf.ir  اقدام نمايند .

  1. به دانشجوياني که در مقاطع قبل نسبت به تسويه حساب با دانشگاه خود و  صندوق رفاه اقدام نکرده اند خوابگاه تعلق نمي گيرد ( ويژه دانشجويان مقاطع ارشد و دکتري ).
  2. پس از پرداخت بدهي و تسويه حساب از مقطع قبل، جهت رفع بدهي با کارشناسان اداره خوابگاه ها تماس حاصل نمائيد.

ضمنا" دانشجويان گرامي مي توانند در صورت بروز هرگونه مشكل در ساعات اداري  با شماره تلفن هاي   

 -33690274 -013    داخلي 2022 ، 2024 و 2034  اداره خوابگاه هاي دانشجويي تماس حاصل نمايند.

 

 

اداره خوابگاه هاي دانشجويي دانشگاه گيلان

 

 

 

   
فرستنده : اداره خوابگاهها
   
تعدادمشاهده : 1431 بار
تاریخ ارسال : 15 بهمن سال 1396