پرداخت اجاره بها خوابگاه (بخشنامه صندوق رفاه دانشجويان)


مصوبه چهل و پنجمين جلسه هيات امنا صندوق رفاه دانشجوئي        25/9/96
احتراما بدينوسيله مصوبه چهل و پنجمين جلسه هيات امنا صندوق رفاه دانشجوئي به شرح زير مي باشد:
1-   دانشجويان در ابتداي هر نيمسال تحصيلي و قبل از ورود به خوابگاه ملزم به پرداخت اجاره بها هستند که در اين صورت تا 90 روز از ابتداي نيمسال تحصيلي مشمول 10 درصد تخفيف مي گردند.
2-  پرداخت اجاره خوابگاه براي دانشجويان بدهکار از روز نود و يکم تا پايان نيم سال تحصيلي به صورت نقدي و بدون تخفيف محاسبه خواهد شد.
 ?(دانشجويان بدهکار بعد از پرداخت اجاره در اين بازه زماني حتما با مراجعه به کارشناسان اداره خوابگاه فيش واريزي خود را ارائه نمايند).
3-  در صورت پرداخت نکردن اجاره بهاي خوابگاه، از پايان نيم سال تحصيلي به بعد اين دسته از دانشجويان مشمول جريمه دير کرد طبق فرمول قانون محاسبه تاخير در باز پرداخت خواهند شد و استفاده از خوابگاه در نيمسال بعد مشروط به تسويه بدهي اجاره بهاي خوابگاه و اصل جريمه تاخير مي باشد.
? ( در اين بازه زماني نيز دانشجو بايد پس از پرداخت اجاره خوابگاه حتما با مراجعه به کارشناسان اداره خوابگاه ها فيش واريزي خود را ارائه نمايد).
4-  دانشجوياني که بهر دليل در نيمسال دوم قصد اقامت در خوابگاه را ندارند (انتقالي، انصراف از تحصيل، اخراجي، مهمان و فارغ التحصيل)، حداکثر تا شروع نيمسال دوم تحصيلي، تاريخ 15/11/96 نسبت به انصراف از خوابگاه از طريق سامانه خدمات الکترونيک دانشجويي اقدام نموده و اتاق خود را تحويل و با مسئول خوابگاه تسويه حساب نمايند، شايان ذکر است در صورت عدم انصراف اين دسته از دانشجويان از خوابگاه، بدهي اجاره خوابگاه براي براي ترم دوم نيز به حساب دانشجو در صندوق رفاه محاسبه و دانشجويان ملزم به پرداخت آن خواهند بود.
ضمنا" دانشجويان گرامي مي توانند جهت پاسخ گويي به سوالات با شماره تلفن هاي 80-33690274-013 داخلي 2022 ، 2024 و 2034  اداره خوابگاه ها تماس حاصل فرمايند.
اداره خوابگاههاي دانشجويي دانشگاه گيلان

   
فرستنده : اداره خوابگاهها
   
تعدادمشاهده : 1972 بار
تاریخ ارسال : 27 آذر سال 1396