فراخوان جهت آموزش مربيان پيشگيري از ايدز

مرکز مشاوره دانشگاه گيلان برگزار مي کند:

کارگاه آمو.زشي «آموزش مربيگري پيشگيري از ايدز»

داوطلبان جهت ثبت نام به مرکز مشاوره دانشگاه گيلان مراجعه فرمايند.

مهلت ثبت نام : 15 آبان

زمان برگزاري کارگاه متعاقبا" اعلام مي گردد

   
فرستنده : مرکز مشاوره
   
تعدادمشاهده : 450 بار
تاریخ ارسال : 8 آبان سال 1396