واگذاري مرحله دوم خوابگاه

                                       اطلاعيه شماره   2                              11/6/96                      

واگذاري مرحله دوم خوابگاه

به دانشجويان متقاضي در سال تحصيلي 97-96

 

به اطلاع آندسته از دانشجوياني که در مرحله اول، خوابگاه به آنها تعلق نگرفته است مي رساند، پس از بررسي مجدد در تاريخ  11/6/96 تعدادي از دانشجويان مشمول دريافت خوابگاه شدند.

 متقاضيان مي توانند به کارتابل خود درسامانه خدمات الکترونيک معاونت دانشجويي دانشگاه گيلان، به آدرس:  http://stu.guilan.ac.ir  مراجعه نمايند.

ضمناً دانشجويان گرامي مي توانند با مراجعه به اطلاعيه مورخ 7/6/96 مندرج در سامانه فوق، نسبت به تعيين گروه و اتاق اقدام نمايند.

 

اداره خوابگاه هاي دانشجويي انشگاه گيلان

 

   
فرستنده : اداره خوابگاهها
   
تعدادمشاهده : 809 بار
تاریخ ارسال : 27 شهريور سال 1396