خوابگاه در سال تحصيلي 97-96( انتخاب اتاق و هم اتاقي)

                                                          اطلاعيه                                        7/6/96

قابل توجه دانشجويان متقاضي خوابگاه در سال تحصيلي 97-96

( انتخاب اتاق و هم اتاقي)

 به اطلاع دانشجويان محترمي که در موعد مقرر درخواست خوابگاه نموده اند و با درخواست آنان موافقت شده است مي رساند، جهت رزرو اتاق،به ترتيب زير و در بازه زماني مشخص شده نسبت به تشکيل گروه وانتخاب اتاق و هم اتاقي از طريق سامانه خدمات الکترونيک معاونت دانشجويي دانشگاه گيلان،

 به آدرس:    http://stu.guilan.ac.irاقدام نمايند .

تشکيل گروه از روز جمعه مورخ 96/6/10تا يکشنبه 96/6/12

رزرو اتاق:

  1. کليه دانشجويان مقاطع دکتري و ارشد:

روزدوشنبه مورخ 96/6/13تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 96/6/15

  1. دانشجويان کارشناسي وروديهاي بهمن 92 و 93 (پسران جهت رزرو اتاقهاي 3 نفره ) و دختران:

روزدوشنبه مورخ 96/6/13تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 96/6/15

  1. دانشجويان کارشناسي94 و 95 و متقاضيان  اتاقهاي ظرفيت بالا(6 و7 نفره) :

از روز چهار شنبه مورخ 96/6/15تا پايان روز شنبه مورخ96/6/18

تذکر :

دانشجوي عزيز

  1. تعيين اتاق با توجه به ظرفيت اتاق فقط با تکميل بودن گروه قابل تائيد است
  2. پس از تاييد تعيين اتاق از سوي اداره خوابگاه ها، مي توانيد نتيجه تعيين اتاق را در کارتابل خود مشاهده نماييد         

اداره خوابگاه هاي دانشجويي دانشگاه گيلان

   
فرستنده : اداره خوابگاهها
   
تعدادمشاهده : 6440 بار
تاریخ ارسال : 27 شهريور سال 1396