ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
  مهمانسرا مرکز بهداشت مرکز مشاوره اداره تربیت بدنی اداره تغذیه اداره رفاه اداره خوابگاه ها امور دانشجویی  
جزئیات خبر
 
عنوان خبر : قابل توجه دانشجوياني که نسبت به تمديد و انصراف اقدام نکرده اند

متن :

دانشجوياني که تاکنون نسبت به تمديد يا انصراف از خوابگاه براي نيمسال دوم 98-97 اقدام نکرده اند فقط در ساعت اداري روز سه شنبه 97/10/25 فرصت دارند براي جلوگيري از مشکلات ناشي از عدم تمديد خوابگاه، از طريق سامانه خدمات الکترونيک دانشگاه گيلان به آدرس: http://stu.guilan.ac.ir  نسبت به تمديد يا انصراف اقدام نمايند.

دانشجوياني که براي نيمسال آينده، قصد تمديد خوابگاه را ندارند با مراجعه به سامانه مذکور و ثبت انصراف خود از سکونت در نيمسال آينده تا تاريخ 97/11/25 به مسئول خوابگاه خود براي تحويل اتاق و تسويه حساب خوابگاه اقدام نمايند.

(دانشجويان محترم توجه داشته باشند مهلت فوق تمديد نخواهد شد)

                                                           

   اداره خوابگاههاي دانشجويي دانشگاه گيلان

     
تاریخ ارسال : 23 دي سال 1397
 
فرستنده : اداره خوابگاهها
     
 
تعداد مشاهده : 653
 

شرايط و مهلت ثبت نام خوابگاه براي نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

قابل توجه دانشجوياني که نسبت به تمديد و انصراف اقدام نکرده اند

آخرين مهلت تمديد سکونت و انصراف از سکونت در خوابگاه دانشجويي براي نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

تمديد سکونت و انصراف از سکونت در خوابگاه دانشجويي براي نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

پرداخت اجاره بهاي خوابگاه تا تاريخ 97/09/25

تشکيل پرونده در سامانه صندوق رفاه

پرداخت اجاره بهاي خوابگاه درنيمسال اول سال تحصيلي 98-97

بروز رساني اطلاعات دانشجويان خوابگاهي در سامانه بوستان

درخواست سکونت در خوابگاه ها به صورت مازاد برظرفيت

آخرين مهلت ثبت نام خوابگاه


   

مهمترین پیوندها