ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
  مهمانسرا مرکز بهداشت مرکز مشاوره اداره تربیت بدنی اداره تغذیه اداره رفاه اداره خوابگاه ها امور دانشجویی  
جزئیات خبر
 
عنوان خبر : مرکز مشاوره دانشگاه گيلان بعنوان «مرکز مشاوره نمونه کشوري» در سال 96 انتخاب شد.

متن :

در بيست و نهمين گردهمايي روساي مراکز مشاوره کشور ، مرکز مشاوره دانشگاه گيلان بعنوان «مرکز مشاوره نمونه کشوري» در سال 96 انتخاب شد.

بيست و نهمين گردهمايي روساي مراکز مشاوره دانشجويي دانشگاههاي سراسر کشور در دانشگاه اميرکبير برگزار گرديد . در اين گردهمايي مسئولين سازمان امور دانشجويان ، مدير کل دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم و روساي مراکز مشاوره دانشگاههاي کشور حضور داشتند ، مرکز مشاوره دانشگاه گيلان بعنوان «مرکز مشاوره نمونه کشوري» در سال 96 انتخاب شد. ياد آوري مي شود مرکز مشاوره دانشگاه گيلان سالهاي 87 ، 90، 91 و 94 بترتيب بعنوان «مرکز مشاوره فعال کشوري» ، «مرکز مشاوره فعال منطقه 3 » و «مرکز مشاوره فعال کشوري» از بين مراکز مشاوره دانشجويي وزارت علوم انتخاب شده بود.

 

     
تاریخ ارسال : 2 اسفند سال 1396
 
فرستنده : مرکز مشاوره
     
 
تعداد مشاهده : 608
 

شرايط و مهلت ثبت نام خوابگاه براي نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

قابل توجه دانشجوياني که نسبت به تمديد و انصراف اقدام نکرده اند

آخرين مهلت تمديد سکونت و انصراف از سکونت در خوابگاه دانشجويي براي نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

تمديد سکونت و انصراف از سکونت در خوابگاه دانشجويي براي نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

پرداخت اجاره بهاي خوابگاه تا تاريخ 97/09/25

تشکيل پرونده در سامانه صندوق رفاه

پرداخت اجاره بهاي خوابگاه درنيمسال اول سال تحصيلي 98-97

بروز رساني اطلاعات دانشجويان خوابگاهي در سامانه بوستان

درخواست سکونت در خوابگاه ها به صورت مازاد برظرفيت

آخرين مهلت ثبت نام خوابگاه


   

مهمترین پیوندها