ورود به سیستم برای دانشجویان والدین ورود به سیستم برای  ورود به سیستم برای کارکنان  راهنمای سیستم ورود به سیستم
  مهمانسرا مرکز بهداشت مرکز مشاوره اداره تربیت بدنی اداره تغذیه اداره رفاه اداره خوابگاه ها امور دانشجویی  
جزئیات خبر
 
عنوان خبر : تمديد و انصراف از سکونت در خوابگاه دانشجويي در نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

متن :

19/10/95

اطلاعيه

موضوع : تمديد و انصراف از سکونت در خوابگاه دانشجويي در نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

بدين وسيله توجه کليه دانشجوياني که در نيمسال اول سال تحصيلي 96-95 ساکن خوابگاه هاي دانشجويي بوده اند را به نکات ذيل جلب مي نمائيم:

تمديد سکونت و يا انصراف از  خوابگاه :

کليه دانشجوياني که در نيمسال دوم قصد سکونت ويا قصد انصراف از خوابگاه را دارند  بايد جهت تمديد سکونت يا انصراف از  خوابگاه، از تاريخ 19/10/95 تا تاريخ 3/11/95  با مراجعه به سامانه خدمات الکترونيک معاونت دانشجويي دانشگاه گيلان به نشاني:   http://stu.guilan.ac.ir  نسبت به تمديد يا انصراف اقدام نمايند.

توجه:

 1. دانشجوياني که متقاضي انصراف از خوابگاه هستند، بايد پس از ثبت انصراف در سامانه با مراجعه به مسئول خوابگاه مربوطه از زمان درخواست  تا تاريخ 5 /11 /95  نسبت به تاييد انصراف خود اقدام نمايند.
 2. دانشجوياني که متقاضي تمديد سکونت در خوابگاه هستند، پس از ثبت تمديد و تاييد آن از سوي اداره خوابگاه ها، بايد از فرم اسکان خود 2 برگ چاپ گرفته و به تاييد مسئول خوابگاه مربوطه برسانند.

تذکر-  دانشجوياني که مجاز به تمديد سکونت نيستند و بايد حتماً تا تاريخ   5/11/95 خوابگاه را تخليه کنند و با مسئول خوابگاه مربوطه تسويه حساب نمايند عبارتند از:

 1. دانشجوياني که تا پايان نيمسال اول (96-95) فارغ التحصيل خواهند شد.
 2. دانشجوياني که به هر دليل از قبيل  انتقال ،مهماني در دانشگاه هاي ديگر، مرخصي تحصيلي و غيره در نيمسال دوم در خوابگاه حضور نخواهند داشت.
 3.  دانشجوياني که اجاره بهاي خوابگاه را پرداخت نکرده اند.
 4. دانشجوياني که نسبت به تمديد يا انصراف اقدام ننمايند، حق هيچ گونه اعتراضي در خصوص جرائم مربوطه و جايگزيني دانشجويان جديدالورود به جاي آنها نخواهند داشت.

ضمناً، دانشجوياني که اتاق خود را تحويل مي دهند و تسويه حساب مي نمايند، در صورت نياز براي پي گيري امور آموزشي خود مي توانند به همراه ميزبان، با مراجعه به اداره خوابگاه ها يا مسئولين خوابگاه هاي مربوطه مجوز اسکان موقت دريافت نمايند.

اداره خوابگاه هاي دانشجويي دانشگاه گيلان

 

     
تاریخ ارسال : 20 دي سال 1395
 
فرستنده : اداره خوابگاه ها
     
 
تعداد مشاهده : 1923
 


   

مهمترین پیوندها