ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
  مرکز بهداشت مرکز مشاوره اداره تربیت بدنی اداره تغذیه اداره رفاه اداره خوابگاه ها امور دانشجویی  
آخرین اخبار و اطلاعیه ها


شرايط و مهلت درخواست خوابگاه براي سال تحصيلي 98-97

فرصت پرداخت اجاره بهاي خوابگاه حداكثر تا تاريخ 97/2/15

تمديد يا انصراف ازخوابگاه

تمديد سکونت و انصراف از سکونت در خوابگاه دانشجويي براي نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

اطلاعيه لغو اتاق هاي انتخابي

زمان تخليه خوابگاههاي دانشجويي

اطلاعيه خوابگاه براي دانشجوياني که از ثبت نام جا مانده اند

ثبت نام خوابگاه براي ترم تابستان96-95

تمديد مهلت درخواست خوابگاه براي سال تحصيلي 97-96

ثبت نام خوابگاه براي نيمسال اول 97-96 شروع شد

   

مهمترین پیوندها